top of page

TAGASTUS

1. Juhul, kui toode Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale tarnet oma tellimusest taganeda ja ostetud toode tagastada, saates vastavasisulise ekirja. aadressile info@qmnordic.com teate koos arve numbriga, oma arvelduskonto numbri ning kontaktandmetega. Toote tagastamisel ei tagastata Teile transpordikulu.

1.1. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis ja seda ei tohi olla kasutatud.
Tellimusest taganemisel  tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole koheselt või hiljemalt 30 päeva jooksul arvates toote tagastamisest.

1.2. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

2.1. Kauba vastuvõtmisel vaadake üle kauba vastavus tellitule. Kui ostsite kauba, mis osutus nõuetele mittevastavaks, siis vahetame selle arve olemasolul välja 30 päeva jooksul.

2.2. Meie ei võta vastutust kui:

2.2.1. Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2.2.2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

2.2.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.

2.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke palun vastav teade esimesel võimalusel ekiri aadressile info@qmnordic.com. Vaatame kaebuse läbi 7 päeva jooksul alates selle saamisest ning teavitab Teid võimalikust lahendusest.

2.4. Garantiist tulenevad õiguste ja kohustuste osas juhindume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

3. Muud tingimused

3.1. Teie poolt esitatud andmed loeme konfidentsiaalseks ja ei edasta neid kolmandatele osapooltele välja arvatud seaduses ettenähtud korras.

3.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

3.3. Teie ja qmnordic.com vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktides.

bottom of page